Meer dan 7500 artikelen uit voorraad leverbaar
Laagsteprijsgarantie
Uw partner voor astronomie
Juridisch > TERUGNEMEN EN RECYCLEN

TERUGNEMEN EN RECYCLEN

Teruggave van batterijen in overeenstemming met de batterijwet (BattG)

Volgens BattG zijn wij verplicht onze klanten te informeren over de voorschriften en verplichtingen voor de verwijdering en recyclage van gebruikte batterijen en accu's. 

 • Volgens §11 BattG, zijn eindgebruikers verplicht om gebruikte batterijen en batterijen te recycleren.
 • Verontreinigende stof-bevattende batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met de gekruiste vuilnisbak, waarop het chemische symbool van het meegeleverde zware metaal staat (cd voor cadmium, HG voor kwik en PB voor lood).
 • Batterijen en accu's mogen niet worden verwijderd met het huishoudelijk afval, maar kunnen kosteloos worden afgeleverd bij ons of op een aangewezen inzamel en retour punt. Onze verplichting om terug te nemen is beperkt tot batterijen van het soort dat we in ons assortiment hebben en bij ons aangekocht zijn.

Informatie volgens de wet Electrical and Electronic Equipment (ElektroG)

Volgens de wet op het in de handel brengen, de intrekking en milieu hygiënisch verantwoorde verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG), moeten we particuliere huishoudens informeren: 

 • Fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur moeten hun producten vanaf 23 november 2005 op de markt brengen met een symbool (doorgestreepte afvalbak op wielen) en deze kosteloos terugnemen. Deze AEEA mag niet met het huishoudelijk afval worden gemengd, maar gescheiden, ingezameld en verwijderd worden door bevoegde inzamel-en retourpunten.
 • Particuliere huishoudens moeten de afvalstoffen (EGA), die zij niet meer willen gebruiken, op een milieuvriendelijke manier weggooien. Daarbij moeten zij elektrische apparatuur afscheiden van het ongesorteerde stedelijk afval en de batterijen en accu's van de EGA scheiden, indien zij niet in de Elektrische apparaten zijn ingesloten en voor zover Euratom niet volgens § 14, lid 5 p. 2 en 3 ElektroG worden gescheiden om ze voor te bereiden op hergebruik.
 • Wij als distributeur met een verkoop-, opslag- en verzendruimte voor elektrische en elektronische apparatuur van minimaal 400 m² zijn verplicht om 
 • wanneer een nieuwe EEA wordt geleverd aan een eindgebruiker, wordt het oude apparaat van een eindgebruiker van hetzelfde type apparatuur dat in hoofdzaak dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat, op de plaats van levering of in de onmiddellijke nabijheid, kosteloos geretourneerd, en
 • oude apparaten die niet groter zijn dan 25cm, en maximaal 5 oude apparaten per apparaat kan u gratis meenemen, hetzij in de winkel of in de directe omgeving, waar de retourzending niet gekoppeld is aan de aanschaf van een elektrisch of elektronisch apparaat.
 • Elektrische en elektronische apparatuur die onder de ElektroG valt, is met name de apparatuur die wordt vermeld in bijlage 1 van de ElektroG.NIMAX GmbH
  Otto Lilienthal Str. 9
  86899 Landsberg am Lech
  Duitsland
 • Bovendien voldoen we aan onze verplichting om deze terug te nemen met de hulp van onze partner take-e-way. Onder de URL http://www.take-e-back.de/ vindt u informatie waar in de buurt het dichtstbijzijnde gratis verzamelpunt gelegen is.
 • U kunt uw EAG naar ons magazijn brengen op het volgende adres:
 • Wij wijzen erop dat de eindgebruiker verantwoordelijk is voor het beveiligen en verwijderen van persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens. Nimax GmbH aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid voor mogelijk gegevensverlies of gegevensmisbruik en de daaruit voortvloeiende schade.